Nawiązanie współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

20 kwietnia 2023 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się podpisanie listu intencyjnego zapowiadającego współpracę między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a firmą Boehringer Ingelheim Polska Przedmiotem współpracy będzie organizacja konkursu kierowanego do studentów wiodącej polskiej uczelni medycznej, w ramach kampanii „Za głosem serca”. Sygnatariuszami umowy są prof. Zbigniew Gaciong – JM Rektor WUM oraz  Michal Čuha – Dyrektor Generalny Boehringer Ingelheim Polska. W podpisaniu umowy uczestniczył również prof. Piotr Pruszczyk – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, dr hab. n.med. Piotr Bienias – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo  Zatorowej WUM oraz dr hab. n. med. Paweł Balsam – adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, natomiast z ramienia firmy Boehringer Ingelheim Polska Sebastian Schubert – dyrektor działu Corporate Affairs oraz inni przedstawiciele tego działu.

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

–  Jesteśmy zaszczyceni podejmując współpracę z renomowaną uczelnią medyczną, co w naszej ocenie jest właściwym  krokiem dla podnoszenia świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Firma Boehringer Ingelheim od lat zapewnia pacjentom innowacyjne leki, stosowane w różnych obszarach terapeutycznych, jednak wierzymy, że podstawą długiego i dobrego życia jest edukacja o zdrowiu i profilaktyka.  – powiedział Michal Čuha, Dyrektor Generalny BI.

Uczelnia, jak każda duża instytucja naukowa, stara się także współpracować z otoczeniem biznesowym. W środowisku medycznym istotnym graczem są firmy farmaceutyczne. Właściwe, zdrowe relacje są niezwykle ważne. List intencyjny, który podpisaliśmy rozpoczyna pewien projekt edukacyjny. Korzyści odniosą wszyscy – zarówno nasi studenci i lekarze, którzy będą tę akcję prowadzić, jak i pacjenci, do których jest ona kierowana. – powiedział prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM.

Firma Boehringer Ingelheim Polska jest partnerem kampanii „Za głosem serca” www.zaglosemserca.com  – inicjatywy, w której organizacje pacjentów oraz eksperci nauk o zdrowiu chcą wzmacniać kompetencje zdrowotne społeczeństwa oraz podnosić świadomość na temat chorób kardiologicznych, w tym przede wszystkim niewydolności serca. To powszechna choroba, na którą cierpi ponad milion osób w Polsce, a jednak wiedza o niej jest ciągle niewystarczająca. Działania edukacyjne są więc pilnie potrzebne, aby poprawić tę sytuację.

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Chcąc dodatkowo wesprzeć kampanię firma Boehringer Ingelheim Polska wystąpiła do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o możliwość wspólnego zorganizowania konkursu adresowanego do Studenckich Kół Naukowych WUM, którego przedmiotem będzie stworzenie edukacyjnego materiału wideo na temat niewydolności serca.