Wypowiedzi ekspertów

Inauguracja kampanii Za głosem serca uświadomiła wielu z nas, że niewydolność serca to choroba powszechna, na którą cierpi ponad milion osób w Polsce. Wiedza o niej jest jednak zbyt niska. Osoby zagrożone chorobą często nie mają pełnej świadomości właściwego postępowania w zakresie zachowań profilaktycznych, czy objawów, które powinny skłonić ich do konsultacji lekarskiej. Pacjenci z już zdiagnozowaną chorobą szukają dostępu do rzetelnych informacji medycznych dotyczących życia z chorobą. Dlatego celem naszej kampanii jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszych grup odbiorców – zarówno pacjentów, ich bliskich oraz opinii publicznej.

Spotkanie inaugurujące kampanię wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Na konferencji w Polskiej Agencji Prasowej obecnych było ponad 20 dziennikarzy. Spotkanie prowadziła red. Małgorzata Wiśniewska.

Zaproszeni eksperci opowiadali o założeniach kampanii oraz potrzebie edukacji w zakresie niewydolności serca. Informacje na temat kampanii oraz samej choroby pojawiły się w mediach z obszaru ochrony zdrowia, prasie regionalnej oraz ogólnopolskiej, stacjach TV oraz w rozgłośniach radiowych. Poniżej przedstawiamy wybrane wypowiedzi ekspertów.

  1. Weekend z Kolorem: kampania społeczna „Za głosem serca” – wypowiedzi ekspertów kampanii w weekendowym wydaniu Radia Kolor.
  2. Kampania „Za głosem serca” – dowiedz się czym jest niewydolność serca – wywiad w Radiu Supernova z ekspertami: dr Aleksandrą Tomaszek oraz dr. hab. Dominikiem Olejniczakiem.
  3. 25.01.2023 – Kampania „Za głosem serca” – audycja w Doxa.fm.