Konkurs kampanii „Za głosem serca” dla studentów  WUM rozstrzygnięty

Wyniki konkursu organizowanego w ramach kampanii „Za głosem serca” przez firmę Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na stworzenie krótkiego filmu na temat niewydolności serca zostały ogłoszone. Zadaniem uczestników było nagranie 1 – 3 minutowego materiału, który miał obrazować tematykę kampanii i  stanowić atrakcyjny materiał edukacyjny kolejnej edycji kampanii „Za […]

„Za głosem serca” na spotkaniach regionalnych

Rozpoczął się cykl spotkań w ramach kampanii „Za głosem serca”, organizowanych przez Klub Pacjenta we współpracy z Fundacją „Z sercem do Pacjenta” oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Ich celem jest propagowanie wiedzy na temat chorób kardiologicznych, w szczególności niewydolności serca oraz promowanie zasad świadomego dbania o zdrowie. Dotychczas miały miejsce dwa spotkania: 18 maja w Dąbrowie […]

Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i konkurs dla studentów

20 kwietnia 2023 r. w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się podpisanie listu intencyjnego zapowiadającego współpracę między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a firmą Boehringer Ingelheim Polska Przedmiotem współpracy będzie organizacja konkursu kierowanego do studentów wiodącej polskiej uczelni medycznej, w ramach kampanii „Za głosem serca”. Sygnatariuszami umowy są prof. Zbigniew Gaciong – JM Rektor WUM oraz  Michal […]

Inauguracja kampanii „Za głosem serca”

Niewydolność serca jest poważną chorobą kardiologiczną, wymagającą długotrwałego leczenia, współdziałania lekarza z pacjentem, często opieki nad chorym sprawowanej przez jego bliskich. Wiedza o samej chorobie oraz sposobach jej zapobiegania powinna być tak powszechna jak częstość jej występowania. Tak jednak nie jest.  Świadome tej sytuacji organizacje pacjenckie oraz eksperci z dziedziny nauk o zdrowiu postanowili połączyć […]