Za głosem serca w radiu

Inauguracja kampanii Za głosem serca uświadomiła wielu z nas, że niewydolność serca to choroba powszechna, na którą cierpi ponad milion osób w Polsce. Wiedza o niej jest jednak zbyt niska. Osoby zagrożone chorobą często nie mają pełnej świadomości właściwego postępowania w zakresie zachowań profilaktycznych, czy objawów, które powinny skłonić ich do konsultacji lekarskiej. Pacjenci z […]

Inauguracja kampanii „Za głosem serca”

Niewydolność serca jest poważną chorobą kardiologiczną, wymagającą długotrwałego leczenia, współdziałania lekarza z pacjentem, często opieki nad chorym sprawowanej przez jego bliskich. Wiedza o samej chorobie oraz sposobach jej zapobiegania powinna być tak powszechna jak częstość jej występowania. Tak jednak nie jest.  Świadome tej sytuacji organizacje pacjenckie oraz eksperci z dziedziny nauk o zdrowiu postanowili połączyć […]